vision
Tag en virtuell promenad längs med Unionsgatan!

Den virtuella Unionsgatan är resultatet av ett samarbete mellan Helsginfors Universitet och Arcada. Målsättningen med projektet är att skapa ett medie-gränssnitt till Unionsgatan som ger en intressant historisk återblick till utvalda platser längs med gatan. Målgruppen är i första hand turister men också invånare i staden.

Vi presenterar här kort resultatet av projektet så här långt. Vi har gjort 168 videon som finns tillgängliga på en karta som visar de intressanta platserna längs med Unionsgatan. Det finns en finsk, svensk respektive engelsk version av de 21 videorna i HD kvalitet nedan. Dom är rätt stora och tar en tid att laddas.

Under "mobil" länken finns videorna på alla 8 språk. De är i 3gp format som fungerar i de flesta mobiltelefoner och pekdatorer.

Inom den närmaste framtiden har vi för avsikt att koppla videomaterialet till stadsbilden via QR-koder och GPS navigering på mobilen.

Om du är intresserad att ta del i projektets nästa fas, vänligen kontakta producenterna som hittas på "Medverkande" sidan länkad ovan.

Videon i HD format
De här videorna fungerar bäst i Chrome, Internet Explorer och i Safari.

Firefox fungerar också men filen måste laddas ner helt innan den spelas upp.

För tillfället finns dessa videon i HD-format på engelska, finska och svenska. De övriga språken kommer småningom. Klicka på respeketive flagga för de olika versionerna.


Mobila videon
Dessa videon är anpassade för mobilt bruk. De fungerar på de flesta moderna telefoner och pekplattor.

De fungerar också på PC och Mac men kräver då att Quicktime finns installerat.

Versioner på åtta olika språk finns under flaggorna här till höger.

Notera: du kommer direkt till videofilerna via "Videolänkar" högst uppe på sidan.


När du klickar på flaggorna ovan visas en Google-maps karta. De röda markörerna representerar det ställe som videon handlar om. Under markören finns ett "Google Street view "- fönster som gör det möjlig att bekanta sig med omgivningen.

Den blåa linken startar nedladdningen av videon. Vissa streetview fönster är tomma pga att Google inte har fotograferat omgivningen.