Unioninakseli

Contributors:

Video recording and editing, sound recording:
Lisa Gerkman, Artur Sallinen - Arcada

Archive material editor:
Janne Nyström - University of Helsinki

Intro, graphic vignette: Ludvig Nylund - Arcada.

Swedish original text::
Supervisor, writer: Professor Henrik Meinander

University of Helsinki Students:
Ros-Britt Kangas, Ann-Sofie Ollikainen, Tomi Rautoma, Svante Thilman

Voice-over: Tomas Nyberg

English translation:
Supervisor: Lecturer, John Calton

University of Helsinki Students:
Emmariikka Gurung, Tytti Heikman, Peter Hilger, Katarina Huumonen, Tuomas Iivanainen, Olli Känsälä, Katariina Kottonen, Sanna Lanki, Maria Luoma, Nea Pöyry, Tomi Setälä, Teemu Sidoroff, Paula Spåre, Kristiina Turpeinen, Henna Vielmaa

Revised by: Lecturer John Calton, Docent Matti Kilpiö

Voice-overs: Olli Kansala, Christopher Knight, Jaakko Niemi

German translation:
Supervisor: docent, Senior Lecturer Hartmut Lenk

University of Helsinki Students:
Paula Jääskeläinen, Milja Laari, Terhi Mustaniemi, Markku Pitkäne, Anniina Silventoinen, Katariina Turpeinen, Tiia Turunen, Anna Vanha-Honko, Meri Werkkomäki

Voice-over: Anniina Silventoinen

Finnish translation:
Supervisor: Professor Pirjo Kukkonen

University of Helsinki Students:
Anu Takalo, Teemu Toratt

Voice-over: Artur Sallinen

Russian translation:
Supervisor: Senior Lecturer Julia Ekman

University of Helsinki Students: Margarita Kukushkina
Liisa Virronen

Voice-over: Jesse Mäkirinne

French translation:
Supervisor: Ulla Tuomarla

University of Helsinki Student:
Saara-Maria Yli-Haavisto

Voice-over: Ella Hanse

Revised by: Senior Lecturer Olli Lautenbacher

Spanish translation:
Supervisor: Professor Timo Riiho

University of Helsinki Student: Ida Strömgard

Voice-over: Inés Bermudez Cañete-Martin

Dutch translation and voice-over:
Senior Lecturer Rogier Nieuweboer

Coordinator: Pia Purra - Helsingin Yliopisto.

Executive producers:
Resarcher John Grönvall - Arcada,

Professor Henrik Meinander - Helsingin Yliopisto

Archive material:
Helsingin Kaupunginmuseon kuva arkisto, Työväen Arkisto, Museovirasto, Yliopistomuseo, Kansalliskirjasto, Gary Wagner, Kansallinen Audiovisuaalinen Arkisto, Suomi Filmi Oy.

Funding: Svenska Kulturfonden, Helsingin Yliopisto.

Web-pages: 
Researcher John Grönvall - Arcada

version 1.10.2012